ವೃದ್ಧರ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ - ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ - Bangalore

Wednesday, 11 September 2019

Item details

City: Bangalore, Karnataka
Offer type: Offer

Contacts

Contact name 9845999147
Phone 9845999147

Item description

Sumukha Facilitators Pvt Ltd
Sumukha Home Nursing Services ( Since 2001 )
ಹೋಂ ನರ್ಸಿಂಗ್,
ವೃದ್ಧರ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ - ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ 12000/- ದಿಂದ 23000/- ದವರೆಗೆ + ESI, PF ಇರುತ್ತದೆ
For more information contact us
Thanks & Regards
laxmi
Admin Executive) .
Contact Number : 9900733388 / 9845999147